IV. Urazy kończyn górnych 5 - Podciągnięcia do poziomu