PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego sprzętu oparty na zasadach treningu kalistenicznego (trening z własną masą ciała na podstawie książki Paul Wade „Skazany na trening”) co sprawia że jest on najbardziej odpowiednim narzędziem w procesie przygotowania ogólnorozwojowego ludzkiego organizmu. Program zawiera sześć ćwiczeń:

  1. Przysiady
  2. Podciąganie na drążku
  3. Mostek
  4. Stanie na rękach
  5. Wznosy nóg
  6. Pompki

Dzięki zastosowaniu wielu wariantów powyższych ćwiczeń ułożonych w progresywny trening podzielony na 10 kroków, osoba ćwicząca nabiera takiej siły, że w „Kroku Mistrzowskim” może wykonywać przysiady na jednej nodze, podciągać się na jednej ręce, wykonywać mostek ze stania, stać na jednej ręce, wykonywać w zwisie wznosy nóg do poziomu, wykonywać pompki na jednej ręce.

System ten leży u podstaw sprawności funkcjonalnej oraz gwarantuje prawidłowe i bezpieczne wykonanie wzorców ruchowych w życiu codziennym jak również w każdej dyscyplinie sportowej – zapewnia bezpieczne i efektywne uprawianie dowolnego rodzaju sportu.

 

 „5 podstawowych punktów programu:”

1
SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA
– Co to jest sprawność funkcjonalna?
– Co wyznacza górną granicę sprawności funkcjonalnej?
– Jak dotrzeć na szczyt sprawności funkcjonalnej?

2
GIBKOŚĆ
– Od czego zależy gibkość?
– Jak sprawdzić trzy podstawowe elementy gibkości ludzkiego ciał?
– W jaki sposób odzyskać i utrzymać gibkość?

3
SZYBKOŚĆ
– Co jest kluczem do szybkości?
– Co musi umieć ludzkie ciało by móc się szybko przemieszczać?
– Na jakich mięśniach opiera się szybkość ruchu naszego ciała i w jaki sposób je ćwiczyć?

4
URAZY KOŃCZYN GÓRNYCH
– Co ma wpływ na urazy kończy górnych?
– Jak ocenić w prosty sposób prawidłowe przygotowanie rąk do aktywności fizycznej?
– W jaki sposób przygotować ręce do aktywności fizycznej?

5
URAZY KOŃCZYN DOLNYCH
– Co ma wpływ na urazy kończyn dolnych?
– Jak ocenić w prosty sposób prawidłowe przygotowanie nóg do aktywności fizycznej?
– W jaki sposób przygotować nogi do aktywności fizycznej?

 

button