IV. Urazy kończyn górnych 4 - Podciągnięcia do pionu