IV. Urazy kończyn górnych 2 - Jak ocenić prawidłowe przygotowanie rąk do aktywności fizycznej?