. Sprawność funkcjonalna - Co wyznacza górną granicę sprawności funkcjonalnej?