II. Gibkość 3 - W jaki sposób odzyskać i utrzymać gibkość?