II. Gibkość 18 - Stanie na rękach z ugiętymi nogami