II. Gibkość 19 - Stanie na rękach z prostymi nogami