VI. Przygotowanie do aktywności ruchowej 5 - Przygotowanie do aktywności ruchowej (wszystkie 4 zagadnienia)