. Przygotowanie do aktywności ruchowej - Przygotowanie do aktywności ruchowej (wszystkie 4 zagadnienia)