IV. Urazy kończyn górnych 23 - Pompki na jednej ręce