IV. Urazy kończyn górnych 21 - Półpompki na jednej ręce