. Urazy kończyn górnych - Półpompki na jednej ręce