IV. Urazy kończyn górnych 11 - Półpodciągnięcia na jednej ręce z asystą