. Urazy kończyn górnych - Półpodciągnięcia na jednej ręce z asystą