IV. Urazy kończyn górnych 9 - Podciągnięcia wąskie