IV. Urazy kończyn górnych 10 - Podciągnięcia nierówne