IV. Urazy kończyn górnych 13 - Podciąganie na jednej ręce