IV. Urazy kończyn górnych 12 - Podciąganie na jednej ręce z asystą