. Urazy kończyn górnych - Podciąganie na jednej ręce z asystą