. Gibkość - Jak sprawdzić trzy podstawowe elementy gibkości ludzkiego ciała?