. Urazy kończyn górnych - Jak ocenić prawidłowe przygotowanie rąk do aktywności fizycznej?