I. Sprawność funkcjonalna 3 - Jak dotrzeć na szczyt sprawności funkcjonalnej?