I. Sprawność funkcjonalna 2 - Co wyznacza górną granicę sprawności funkcjonalnej?